Sunday, 19 June 2011 23:00

Демографски проблеми на България

Written by 
Rate this item
(21 votes)
Демографски проблеми на България
България е сред страните с най-висока смъртност в целия Европейски съюз. Нормално е в момента населението да намалява. Преди години хората са раждали повече деца, затова делът на възрастното население в момента е висок. Сега се раждат около 70 хил. деца годишно, а умират 110 хил. души. Демографско състояние на страната през изминалите години След 1990 г. населението на България започва да намалява. Оттогава общият брой на хората спада с около 908 хил. души. Между двете преброявания през 1992 г. и 2001 г. населението е намаляло с над 550 хил. В края на 2004 г. в страната живеят постоянно 7.76 млн. души. Прогнозите на учените сочат, че през 2020 г. броят на населението на България ще падне до 6.86 млн. души. Проблем 1 - ниска раждаемост През 1950 г. раждаемостта в страната е 25.2 на хиляда, докато през 2004 г. стойността е едва 9. През 2004 г. у нас са родени 70.5 хил. деца, което е 1.6 пъти по-малко в сравнение с 1989 г. От демографска гледна точка по-малкото раждания се дължат на понижените плодовитост и относителен дял на жените във фертилна възраст. Проблем 2 - висока смъртност Смъртността в страната за 2004 г. е 14.2 на хиляда, а най-ниска е била през 1964 г. - 7.9. През 2004 г. в България умират 1502 души повече, отколкото през 1990 г. По-висока е смъртността сред селското население главно заради лошата възрастова структура, сочат данните от стратегията. Темповете на нарастване обаче са по-високи при градското население. Освен това по-голяма смъртност има сред мъжете, като на всеки 1000 починали жени съответстват 1165 мъже. Проблем 3 - намаляване на брачността През 70-те години в България се сключват около 70 хил. брака годишно. През 1990 г. техният брой спада под 60 хил., а през 2004 г. е едва 31 хил. Проблем 4 - миграция За три години след 1989г. от страната са се изселили 470 хил. души. Между двете преброявания на населението страната са напуснали още 221 хил. души. Проблем 5 - остаряване на населението През последните години се задълбочава процесът на остаряване на населението, като делът на децата до 15-годишна възраст непрекъснато намалява. Средната възраст от 37.5 години през 1990 г. стига до 41 години през 2004 г. За излизане от сегашната ситуация е нужно стимулирането на раждаемостта да се отнася до утвърждаването на двудетния модел на семейството, като помощите при раждане на първо и второ дете е наложително решително да се увеличат. За сто години, от 1950 до 2050 г., делът на ромите сред населението на България е възможно да се увеличи повече от 10 пъти – от 3 % до над 30 %, .Несъмнено, спешно се налага да се вземат мерки за нормализиране на раждаемостта сред етническите българи, но също трябва да се открие правилния подход за промяна на нагласите сред ромите да имат много деца. Сексуалното им просвещаване, спомагането при избор на приемлив метод за предпазване от нежелана бременост и улесняване на достъпа до контрацептиви ще ги облекчи при изграждането на умения и навици за семейно планиране и ще ограничи възпроизвеждането им. Твърде вероятно е от 7.5 млн. през 1990 г. българите в националната им държава да спаднат до 3 млн. към 2050 г., намалявайки в числено отношение 2.5 пъти. Това катастрофално свиване ще засегне предимно християните сред тях, което автоматично ще увеличи дела на жителите с ислямско вероизповедание. Мюсюлманите ще станат още по-влиятелна и значима религиозна общност. От всички тези факти става ясно че се налага спешна реформа в тази сфера , която не търпи отлагане, в противен случей България е изправена пред реалната опасността да загуби собствената си идентичност както и традиции , ценности ………. Иван Ненчев
Read 6539 times Last modified on Sunday, 19 June 2011 23:06
Login to post comments

Последни публикации

 • Ролята на Президента при парламентарното управление според българската Конституция
 • Отношение към политическия опонент в българската политика; Волен Сидеров партия Атака
 • „Социалната държава в условия на криза” Пълен доклад представен на 29.05.2012г. в ПУ.
 • Описание на възрастен човек
 • Цветята в моята градина
 • Права на българските граждани
 • Запознайте се с правата си!
 • Част от правата ни
 • Моята улица
 • Цветята в моята градина
 • Ако ти си агресор
 • Правата на българските граждани
 • Симеон Трайчев Радев
 • Моята градина!
 • Моята градина
 • Как да бъдат запознати гражданите с правата си?
 • Права на българските граждани
 • Никола Вапцаров
 • Моята градина
 • Запознаване на българските граждани с правата им
Вход

Популярно
 • Описание на възрастен човек
 • Индивид и история
 • Невидимото всекидневие
 • ХХ век
 • От комунизъм към демокрация
Кой е тук?
We have 3992 guests online
Geo IP Tool (Google)